دانستنی های تصفیه آب

سپتامبر 10, 2019
آب تصفیه شده

آب تصفیه شده

آب تصفیه شده شما می‌توانید بدون غذا برای چند هفته زنده بمانید زیرا بدن شما به تدریج با استفاده از چربی و پروتئین ذخیره شده و […]
سپتامبر 10, 2019
آب قلیایی

آب قلیایی

این روزها تبلیغات گسترده ای در خصوص مزایا و منافع متعدد آب قلیایی دیده می شود که آن را به عنوان برطرف کننده بسیاری از بیماری […]
سپتامبر 10, 2019
دستگاه های تصفیه آب

دستگاه های تصفیه آب

دستگاه های تصفیه آب اشکال دستگاه‌های تصفیه آب خانگی دستگاه ‌تصفیه آب خانگی در بازار به سه شکل رومیزی، کلمنی و زیرسینکی وجود دارد و همانطور […]