سپتامبر 10, 2019
مخزن دستگاه تصفیه آب

مخزن دستگاه تصفیه آب

مخزن دستگاه تصفیه آب نصب شیر مخزن تحت فشار با پیچیدن نوار تفلون روی رزوه خروجی مخزن، شیر مخزن را روی آن نصب کنید. اتصال خروجی […]